12 september, 2014

Rudboda skola - finalist till Lidingö stadsmiljöpris 2014!

Tillsammans med Lidingö stad/Skanska och arkitektbyrån AIX har vi på Funkia blivit nominerade till Lidingö stadsmiljöpris 2014! I utformningen av skolans gård lät vi oss bli inspirerade av det artrika Rudbodakärret där salamandrar och groddjur lever sida vid sida med skolan. Skolgårdens unika läge skapade förutsättningar för en spännande och dynamisk skolgård med fokus på rörelse och naturpedagogiska värden med eleverna i fokus. I gestaltningen finns spår av de gamla skolbyggnaderna genom olika element såsom klättervägg, terrasseringar och utkiksplatser. Gå in och rösta på ert favoritprojekt innan den 30 september http://www.lidingo.se/stadsmiljopriset.

Rudboda skola och Salamandergården, foto: MyNewsDesk
Salamanderkoncept för skolgården
Illustrationsplan 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar