27 oktober, 2014

Samspelsytan Köpmangatan

Samspelsytan Köpmangatan är nu färdigställd. Uppdraget var att förändra en traditionell gatumiljö till en samspelsyta / "shared-space" där bilar, gående och cyklister samspelar i trafiken på lika villkor. En av grundidéerna i gestaltningen var att skapa en yta som på håll upplevs som enhetlig men som samtidigt har en detaljrikedom sett från nära håll. Därför föll val av markmaterialet på kvastad platsgjuten betong med inslag av band av stål. Betongen är kvastad i olika riktningar i varje fält som stålet inramar. Murar i stål skapar en bilfri zon utan att bryta upplevelsen av en sammanhållen större yta.


Hanna Stahles konstverk Ögat i rostfritt stål.


Murarna är belysta inifrån. Utskärningen i stålet är tänkt som en stilisering av bakomliggande vatten i Eskilstunaån.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar