25 november, 2013

Västerås - Stora torget & Bondtorget


I mitten av november klädde vi framsidan av Västerås Tidning!


Funkias intention med förslaget:

Vi ser förnyelsen av Västerås Stora torg
som en möjlighet att ta fasta på och
förstärka befintliga kvalitéer. En del
av Västerås identitet är det historiska och
karaktärsfulla Stora torget med bebyggelse
från olika tidsepoker. Stadsplanen och den
centrala bebyggelsen tar sin utgångspunkt
i hur staden vuxit fram och anpassats efter
de behov som uppkommit och markerar
på detta sätt stadens identitet. En annan
kvalitet är att Stora torget i Västerås är
stadens viktigaste torg och sedan många
sekler en handels- och mötesplats av rang.
Med en ambitiös och genomgripande
förändring ger vi Stora torget tillbaka sin
forna glans.

Intentionen är att skapa ett torg som
fungerar som en självklar och attraktiv
mötesplats som fungerar för näringslivet,
fastighetsägare, alla grupper av besökare,
evenemang samt där man trivs med att vara
både ensam och tillsammans. Vi vill
att samtiden gör sitt avtryck på
platsen och att det är den som lyfter fram
det kulturhistoriska värdet, skapar ett
sammanhang, strukturerar upp rummet
och skapar bättre förutsättningar för ett
levande torg som ska locka till aktivitet och
rörelse, men också vara en lustfylld miljö
där man gärna stannar upp. Nya intryck
över året, med nya upptäckter av stort och
smått skapar en levande stad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar