13 september, 2013

Ner med trädet

Att ta bort träd från allmän mark är en känslig fråga. I Eskilstuna föreslog vi att kommunen skulle ta bort en av lindarna längst Köpmangatan för att öppna upp vyn mot Fors kyrka på andra sidan ån. Många var till en början tveksamma, vi gjorde ljusstudier och vystudier som vi använde i vår argumentation. I efterhand känns beslutet att riva linden, som även haft en dålig växtutveckling, helt rätt. Vyn mot kyrkan och ån är slående och platsen har fått in mer ljus och rymd.
Linden ersätts även med ett nytt träd i ett bättre läge i samband med att Shared-space ytan som vi ritat anläggs. Oftast så argumenterar vi landskapsarkitekter för att bevara träd, i detta fall gjorde vi det motsatta.
Tijhoo


Trädet skymde vyn över mot forskyrka


Det rivna trädet öppnar upp ner mot ån och över mot Forskyrka

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar