23 oktober, 2012

Madrid - Museo del Traje

Ett av de finaste projekt vi besökte under vår studieresa till Madrid var parken till Museo del Traje. Museet innehåller i sig utställningar om dräkter och kostymer från olika spanska kulturer, men det var ju såklart utsidan som vi tyckte var mest intressant.  Museo del Traje ligger i Madriduniversitetets campusområde, ett ur skötselssynpunkt misskött campus, och museiparken bildar därför på många sätt en oas i det intorkade, trasig och dåligt underhållna området. Byggnaden invigdes 1975  och ritades av arkitekterna Jaime López de Asiaín och Angel Diaz Domínguez. Planlösningen var tänkt att skapa en fin relation med den omgivande parken. Och parken visade sig verkligen inneha höga landskapsarkitektoniska kvaliteter:
Museo del Traje - entré


Museo del Traje - vy från entrén till parken
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar